Gorąca Linia:   +48 509-470-371
   

Jeśli czegoś nie ma na tej stronie, nie bójcie się napisać. Pewnie o czymś zapomniałyśmy :)

1. Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na którą składają się:
 • księga
 • ewidencje środków trwałych oraz wyposażenie
 • pozostałe ewidencje i rejestry,
2. Prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
 • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług i rozliczeń podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, na którą składają się:
 • akta osobowe pracowników
4. Prowadzenie dokumentacji płacowej, na którą składają się:
 • sporządzanie list płac
 • deklaracji ZUS
 • rozliczenia związane z wynagrodzeniami
5. Prowadzimy ewidencje księgowe analityczne i syntetyczne w postaci ksiąg handlowych na którą składają się:
 • dziennik
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • zestawienie obrotów i sald
6. Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
  7. Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
  POLECANE USŁUGI