Gorąca Linia:   +48 509-470-371
   

Pieniądze ponoć szczęścia nie dają, chyba że te zaoszczędzone!

Gwarantujemy prowadzenie ksiąg w sposób i w formie przewidzianej w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów dot. prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ceny uzależnione są od liczby dokumentów i liczby zatrudnionych pracowników bądź zawartych umów cywilno – prawnych.

Książka przychodów i rozchodów cena od 200,00 zł netto biorąc pod uwagę 20 dokumentów, za każde kolejne rozpoczęte 20 dokumentów doliczamy kwotę 50,00 zł netto.

Księgi handlowe – cena od 500,00 zł netto biorąc pod uwagę 20 dokumentów, a każde kolejne rozpoczęte 20 dokumentów doliczamy kwotę 200,00 zł netto.

Usługa kadrowo – płacowa – cena 25 netto zł za każdego zatrudnionego pracownika.

Obsługa ZUS pracodawcy (właściciela) – GRATIS

Dojazd do klienta - GRATIS

POLECANE USŁUGI